อิฐตันทำมือ

อิฐมอญตันทำมือ เป็นอิฐก่อ ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 3x6.3x14.5 ซ.ม

อิฐรู(อิฐสองรู)อิฐรู(อิฐสองรู)เป็นอิฐก่อ ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 3x6x14.5 ซ.
อิฐรูใหญ่(อิฐสองรู)เป็นอิฐก่อ ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ5x6x14.5 ซ.

อิฐมอญก้อนใหญ่(เหมาะสำหรับก่อโชว์)

อิฐมอญใหญ่ เหมาะสำหรับก่อโชว์ ทำจากดินเผาขนาดโดยประมาณ5.5x10x22 ซ.ม

ผลิตอิฐมอญ อิฐก่อสร้างผลิตอิฐมอญ(อิฐก่อสร้าง) ประเภท
-อิฐตันทำมือ
-อิฐรู(อิฐสองรู)
บริการส่งติดต่อ 081-946-7731,086-395-8703
www.aybrick.com