อิฐตันทำมือ

อิฐมอญตันทำมือ เป็นอิฐก่อ ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 3x6.3x14.5 ซ.ม
125 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐรู(อิฐสองรู)อิฐรู(อิฐสองรู)เป็นอิฐก่อ ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ 3x6x14.5 ซ.ม
130 ก้อน/ตารางเมตร
อิฐรูใหญ่(อิฐสองรู)เป็นอิฐก่อ ทำจากดินเผา
ขนาดโดยประมาณ5x6x14.5 ซ.ม
75 ก้อน/ตารางเมตร

อิฐมอญก้อนใหญ่(เหมาะสำหรับก่อโชว์)

อิฐมอญใหญ่ เหมาะสำหรับก่อโชว์ ทำจากดินเผาขนาดโดยประมาณ5x10x20 ซ.ม

ผลิตอิฐมอญ อิฐก่อสร้างผลิตอิฐมอญ(อิฐก่อสร้าง) ประเภท
-อิฐตันทำมือ
-อิฐรู(อิฐสองรู)
บริการส่งติดต่อ 081-946-7731,086-395-8703 เวลาติดต่อ 6:00-25:00.

www.aybrick.com